top of page

Witte Magie

De Weg van de Discipel

 5 dagen
 

10.30 tot 17.30 uur

inbegrepen vegetarische / veganistische lunch en drank tussendoor

boek "Een verhandeling over witte magie" van A.A.Bailey (nieuw)

"Klank, licht, trilling en vorm vermengen zich en gaan in elkander op en aldus is het werk één. Het vordert onder de Wet en niets kan nu het werk beletten verder te gaan. Diep ademt de mens. Hij concentreert zijn krachten en stoot de gedachtevorm van zich."

Alice A. Bailey Regel 4 Witte Magie

Aan de hand van het boek van Alice A. Bailey "Een verhandeling over witte magie - de weg van de discipel" gaat deze cursus over de vijftien regels voor magie vanuit de ziel.

De lering in dit boek berust op de volgende vier punten;

1. de wetten van geestelijke psychologie in tegenstelling tot mentale en emotionele psychologie.

2. de aard van de ziel van de mens en haar verhouding tot het stelsel en de kosmos. Als een eerste stap zal dit haar groepsverhouding insluiten.

3. de verhouding tussen het zelf en de voertuigen die dat zelf gebruiken en op die manier het begrip verhelderen over de samenstelling van de mens.

4. het probleem toelichten van bovennatuurlijke machten en de regels verstrekken voor hun veilige en nuttige ontwikkeling.

De mens is in wezen goddelijk en de ziel, het middelpunt van bewustzijn, is het resultaat van de vereniging van geest met stof. Zij is het middel waardoor de mens een bewustzijn van goddelijkheid en eenheid ontwikkelt, de grove materie uit zijn voertuigen verdrijft en de zuivere vlam van levensenergie verlost van de beperking van de vorm. De ziel is dus de vitale schakel tussen God en de mens.

Het boek sluit met een grote oproep aan alle aspiranten: “Ik eindig met een beroep op allen, die deze instructies lezen, hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het welzijn van de groep, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie. Laat alle studenten in deze tijd van nood ...besluiten, alles wat ze hebben aan hulp aan de mensheid te offeren. Ik roep u allen op om mee te doen aan de ingespannen poging der Verhevenen.”

Dit is geen cursus praktische magie (rituelen, bezweringen, werken met spirits....) maar een weg naar groei in bewustzijn om zo de magische vermogens van de ziel te ontdekken en leren te gebruiken. In deze 5 dagen zullen we ook veel mediteren.

“Ofschoon ik niet geboren ben, de Ziel die niet voorbijgaat, ofschoon ik de Heer van het Bestaan ben, openbaar ik Mij toch als Heer over Mijn aard door de magische kracht van de ziel”.

Gita IV, 6

IMG_0189.jpeg

begeleiding Hilde De Smet

Richtprijs: 131 euro per dag (inclusief maaltijd) - 655 euro voor de 5 dagen

U mag dit bedrag aanpassen naargelang uw mogelijkheden. 

Locatie: School of Occult Meditation in Jauchelette

Registratie : door te mailen naar info@schoolofoccultmeditation.com en per        overschrijving te betalen op BE31 2900 3948 2455 BIC GEBABEBB                              (Hilde De Smet)

bottom of page