top of page

De Alchemie van het Denken
online via Zoom

Nieuwe data  volgen

“Als kind hadden we niet de kans onze eigen overtuigingen te kiezen, maar stemden we in met de informatie die ons via andere mensen werd overgedragen…

Dit proces van indoctrinatie noem ik het temmen van de mens. En door dat temmen leren we hoe we moeten leven en hoe we moeten dromen. In dat indoctrinatieproces wordt de informatie van de collectieve droom, de droom die van buitenaf komt, overgedragen op de droom binnenin en creëert op die wijze ons hele kader van overtuigingen…

Op een bepaald punt in ons leven hebben we niemand meer nodig om ons te temmen. We hebben vader en moeder, de school en de kerk daarvoor niet meer nodig… Dit overtuigingensysteem is als een wetboek dat onze geest regeert…

De vier inzichten, Wijsheid van de Tolteken, Don Miguel Ruiz

 

 

Hoe vaak worden we niet geleefd door onze gedachten, door onze omstandigheden, door het beeld dat we over onszelf en onze levenssituatie hebben.

Door inzicht in en meesterschap over ons denken te verkrijgen, wordt datgene wat ons belet gelukkig te zijn of te groeien, aangepakt.  Zo kan een diepgaande genezing optreden, kunnen we ons terug verbinden met het grotere geheel, met het verleden en de toekomst. De moed en het inzicht, om dingen in ons leven aan te pakken en te veranderen, kunnen gevonden worden, of we kunnen leren met onze beperkingen volwaardig te leven.

 

In deze opleiding werken we met inzichten en wijsheden uit verschillende culturen en spirituele tradities, en met concentratie- en meditatietechnieken. We leren contact te maken met ons onderbewuste én hoger mentale. Het is in deze bewustzijnstoestanden, voorbij ons rationele denken, dat we inzicht kunnen krijgen, en denkpatronen, ons zelfbeeld of onze levensvisie kunnen veranderen. Het is ook daar dat creativiteit ontspringt, beperkingen in een groter kader kunnen geplaatst worden of oplossingen voor een probleem duidelijk kunnen worden.

 "De grootste ontdekking van de 19de eeuw was niet in het domein van de fysische wetenschappen, maar de kracht van het onderbewuste denken, geraakt door vertrouwen. Elk individu kan putten uit een eeuwig reservoir van kracht, dat hem in staat zal stellen elk probleem dat hem overkomt te overwinnen. Alle zwakheden kunnen overwonnen worden, lichamelijke genezing, financiele onafhankelijkheid, spiritueel ontwaken, voorspoed voorbij onze verste dromen. Dit is de superstructuur van geluk.”

                                      

William James, Harvard psycholoog, de vader van de Amerikaanse psychologie

 

Melkweg.jpg

The All is Mind - The Kybalion

“Het menselijke denken is blijkbaar een instrument dat we in twee richtingen kunnen gebruiken. De ene richting is naar buiten...

Het is het denkapparaat dat betrokken is in meditatie en dat getraind moet worden, om aan deze eerste functie van het denken een tweede functie toe te voegen: een vermogen zich te wenden tot een andere richting en met evenveel gemak de innerlijke en ongrijpbare wereld te registreren. Deze mogelijkheid om zich te reoriënteren zal het denken in staat stellen de wereld van subjectieve werkelijkheden, intuïtieve waarneming of abstracte ideeën te registreren. Dit is het hoge erfgoed van de mysticus.”

Alice A. Bailey, Van intellect tot intuïtie

Door Hilde De Smet

Voor iedereen

Online via zoom

bottom of page