top of page

De Grote Aanroep

Alice A. Bailey

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

* Vele religies geloven in een Wereld Leraar. Zij kennen Hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi en de Messias. De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

Bevestiging van de Discipel

Alice A. Bailey

Ik ben een punt van licht binnen het grotere licht. 
Ik ben een beek van liefde brengende energie binnen de stroom der liefde Gods.
Ik ben een vonk van opofferend Vuur, dat zijn brandpunt vindt in de vurige wil van God.

En aldus sta ik.

Ik ben een weg waardoor mensen kunnen slagen. 
Ik ben een bron van kracht die hen doet staan. 
Ik ben een straal van licht, die schijnt op hun weg.

En aldus sta ik.

En aldus staande wend ik mij rond  
En ga deze weg, de weg der mensen, 
En ken de wegen Gods.

En aldus sta ik.

bottom of page