top of page

Individuele consulten

in Jauchelette

of

via Zoom

Healing Temple - School of Occult Meditation

Tempel van Asklepios Griekenland 

Heling en genezing zijn geen synoniemen. Veelal genezen we van een ziekte, maar zijn niet geheeld. Anderzijds wordt heling veelal gevolgd door genezing van het lichaam.

Het pad van heling vraagt moed en overgave. Om terug heel te worden, moeten we de blauwdrukken of denkmodellen van waaruit we leven, waardoorheen we naar de realiteit kijken en waardoorheen we telkens weer verwond worden, veranderen. De pijn, die we gans ons leven opgestapeld hebben en telkens weer voeden, moet worden gelost, zodanig dat elk moment nieuw kan zijn en niet de zoveelste herhaling van ons verleden. We leren de controle en onze overtuigingen van hoe het leven moet zijn, los te laten, en we laten gaan wat ons ziek maakt. Soms kan heling het leven dat we opgebouwd hebben, tijdelijk overhoop halen.

De verlangens, die niet, op de manier waarop wij het wensen, ingevuld worden, leren we in vraag stellen. We openen ons voor nieuwe mogelijkheden. 

Geleidelijk aan gaan we ons hart terug openen en ons terug verbinden met het grote Leven dat door ons heen stroomt. Heling treedt op wanneer licht en duister, goed en slecht ophouden te bestaan en we in vrede en volheid ons eigen leven kunnen en durven leven.

Meestal vindt heling plaats op een moment dat we diep door het leven geraakt worden, op een moment dat we buiten onze dagelijkse realiteit gaan staan. Die diepere lagen in onszelf kunnen we ook bereiken in een toestand van relaxatie, meditatie of tijdens een ritueel of ceremonie.  We betreden via visualisatie, klank, ademhaling, rituele handelingen of symbolen de mythische wereld van "fantasie" en archetypen in onszelf. We openen de deuren van ons onder- en bovenbewustzijn en komen in contact met wat Jung het "collectieve onderbewustzijn" noemde of als we nog verder gaan met de "ziel". We leren de vele verhalen en gezichten kennen, die ons onderbewust leiden, we leren naar onze innerlijke leiding te luisteren. Maar bovenal leren we de verhalen, die ons al een gans leven binden, te herschrijven; we gaan onderhandelen met de stemmen en de gezichten die in ons leven, we leren te helen in onszelf wat onvolledig is.

Door contact te durven maken met onze diepste emoties en instincten en licht te werpen op onze eigen duisternis, leren we vrede te sluiten in onszelf en kan heling optreden.

" Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven dirigeren en zal je het het lot noemen."​C.G.Jung

In de individuele consulten kunnen de volgende helingswijzen hieronder toegepast worden, veelal een combinatie.

Afhankelijk van de situatie, de toestand en de vraag kan dit aangevuld worden met andere technieken zoals (oor)acupunctuur, lichaamstechnieken zoals NST (neurostructural integration) of ESB (energetic structural balancing), licht- of klanktherapie of het toedienen van kruiden, supplementen, bloesems, essences of homeopathische middelen. 

Esoterische genezing (Alice A. Bailey)

" De kunst van genezen houdt zich bezig met de nederwaarts gerichte ogen op te heffen tot de ziel, de ware Genezer in de vorm.

De kunst van de genezer bestaat in het vrijmaken van de ziel, zodat haar leven kan stromen..."

A. A. Bailey - Esoterische Genezing

Tonglen

 

Techniek van  "geven en ontvangen" uit het Tibetaans boeddhisme - de praktijk van mededogen

Reiki

Helingssysteem (her)ontdekt door Mikao Usui, geïnspireerd vanuit de Japanse Boeddhistische traditie.​

Alchemic healing

van Tareth, waarbij gebruik gemaakt wordt van symbolen en gemanifesteerde klanken om ons terug in verbinding te brengen met de Bron.

Geneeswijzen en energetische technieken vanuit de Inkatraditie (Peru)

- Vele oude volkeren kenden en kennen nog steeds de weg naar de onderwereld. Oude mythen vertellen hierover. De reis naar de onderwereld kan moeilijk en confronterend zijn; om los te laten en te helen, moeten we eerst datgene wat ons tegenhoudt om gelukkig te zijn, onder ogen zien. Alleen wijzelf immers dragen de sleutel tot ons geluk.

Soul Retrieval (letterlijk vertaald: het terugbrengen of herstellen van de ziel) is een helingstechniek toegepast door vele autochtone volkeren. In een droomreis wordt afgedaald tot diep in de onderwereld op zoek naar onze oorspronkelijke wonde. Daarna ontmoeten we het beeld van ons geheelde zelf en integreren dat terug in onze dagelijkse realiteit. Op deze manier kan onze ziel, die veelal gefragmenteerd is door trauma's en pijn uit het verleden, weer heel worden. We maken gebruik van de techniek beschreven door Alberto Villoldo.

- In de Illumination techniek (Alberto Villoldo) wordt vanuit een diepe relaxatie ons energieveld gezuiverd van het psychische slijk, dat zich al een gans leven opgestapeld heeft. Ons lichtveld wordt gereinigd en beperkende blauwdrukken losgelaten. Ook hier kunnen beelden en verhalen uit het onderbewustzijn naar boven komen, de verhalen en vele gezichten van onszelf die we vaak vergeten zijn of verdrongen hebben.

 We kunnen voorouderlijke stukken tegenkomen - ongeheelde emoties of patronen uit onze familielijn die we onbewust verderzetten - , of kristallisaties of blokkades veroorzaakt door onopgeloste conflicten met anderen. In sommige gevallen blijkt ons energieveld een gastheer te zijn voor energieën die niet bij ons horen en die zich voeden met onze negatieve emoties.

- De Quero-indianen, de afstammelingen van de Inka's, maken gebruik van bepaalde energetische technieken om hun "zware" energie af te voeren en te vervangen door "lichte" energie, afkomstig uit de hemel of uit de aarde. Door het toepassen van deze  technieken kunnen we zelf ons energieveld zuiveren, ballast afvoeren en ons weer opladen.

Een andere mogelijkheid is de "zware" energie van onszelf, maar ook die van andere mensen en uit onze omgeving, te leren verteren of omzetten met onze "spirituele" maag (qosqo) en een gedeelte daarvan als "voeding" te gebruiken.

- Het maken van Despacho's: rituele offers voor de Aarde, waarin al onze intenties en gebeden gelegd worden.

Energetische technieken vanuit de Toltectraditie (Mexico)

- Recapitulatie is een krachtige techniek om ons verleden te helen en ons vrij en onbevangen in het nu te laten leven. Door middel van bepaalde ademhalingstechnieken gaan we systematisch alle emoties en energie, die we in het verleden kwijtgespeeld zijn in het contact met anderen, terughalen, en alle emoties of energie van anderen, die niet bij ons horen, loslaten.

- Aan de hand van de (ondertussen al) 5 inzichten, beschreven door Don Miguel Ruiz, leren we ons denken te zuiveren. We laten alle "waarheden" los, die we in ons proces van domesticatie ( wat Miguel Ruiz het "temmen" van de mens noemt door opvoeders en maatschappij ) aangenomen hebben. We leren de duizenden stemmen en meningen in onszelf doorzien. Zo kunnen we terug vrije mensen worden en ons eigen leven leiden. We gaan onze eigen levensdroom creëren, in plaats van de droom van de maatschappij of van onze ouders en opvoeders over te nemen.

De Alchemie van de gedachte

In een toestand van diepe relaxatie leren we onze onderbewuste processen kennen én beïnvloeden. We leren vanuit de diepere lagen van ons bewustzijn onze werkelijkheid te herscheppen.

Heel vaak worden we geleefd door onze omstandigheden, door onze gedachten en (voor)oordelen, door het beeld dat we over onszelf, onze gezondheid en onze levenssituatie hebben.

Door meesterschap over ons denken te verkrijgen, wordt al wat ons belet gelukkig te zijn of te groeien, bij de wortel aangepakt. Zo kan een diepgaande genezing optreden, kan de moed en het inzicht gevonden worden om dingen in ons leven aan te pakken en te veranderen, kan creativiteit vrijelijk stromen of kunnen we leren met onze beperkingen volwaardig te leven

Reeds duizenden jaren lang bestaat het inzicht dat door onze gedachten te veranderen, we onze levensomstandigheden kunnen veranderen. Door middel van eenvoudige concentratie- en meditatietechnieken wordt contact gemaakt met het onderbewuste. Het is in deze diepere bewustzijnstoestand dat we denkpatronen, ons zelfbeeld of onze levensvisie kunnen veranderen. Het is ook daar dat creativiteit ontspringt of oplossingen voor een probleem duidelijk kunnen worden. Op het niveau van ons dagdagelijkse, rationele denken is het veel moeilijker diepgaande veranderingen te realiseren.

Door onze oude denkpatronen los te laten en actief te veranderen, kan een nieuw levensverhaal gecreëerd worden, een nieuw zelfbeeld, een nieuw energieniveau, nieuwe levenssituaties en kansen. Door ons innerlijk vrij te maken, kunnen we ontdekken wie we in essentie zijn en medescheppers worden van onze realiteit.

" De grootste ontdekking van de 19e eeuw was niet in het domein van de fysische wetenschappen, maar was de kracht van het onderbewuste denken... Elk individu kan putten uit een eeuwig reservoir van kracht, dat hem in staat zal stellen elk probleem dat hem overkomt te overwinnen. Het overwinnen van alle zwakheden, lichamelijke genezing, financiële onafhankelijkheid, spiritueel ontwaken, voorspoed voorbij onze verste dromen. Dit is de superstructuur van geluk."

William James, Harvard psycholoog

Emotional Freedom Technique (EFT)

Terwijl de aandacht gericht wordt op een traumatische gebeurtenis uit het verleden of een bepaalde angst of andere beperkende emotie, worden de begin- of eindpunten van onze meridianen (energiebanen) beklopt. Zo kunnen emotionele, mentale en zelfs fysieke blokkades doorbroken en opgeheven worden.

  

Gelieve een email te sturen naar info@schoolofoccultmeditation.com als u graag een consult wil boeken. 

bottom of page