top of page
Leren Mediteren

Tot rust komen in de diepte van het Zelf

Leren Mediteren

online via zoom

(replay beschikbaar achteraf)

7 zaterdagvoormiddagen
10h -12h
9, 16, 23 en 30 december 2023
6, 13 en 20 januari 2024

of

7 woensdagavonden
19.30h -21.30h
6, 13 en 20 december 2023
3, 10, 17 en 24 januari 2024

Deze cursus staat open voor wie wil leren mediteren, evenals voor wie zich verder wil verdiepen in meditatie en spiritualiteit.

Hoewel er in vele godsdiensten en tradities gemediteerd wordt, is meditatie vrij van dogma of geloofsovertuiging. Door het tot rust brengen van het denken of andere hersengebieden te leren gebruiken, komen we in contact met onze diepere essentie, onze eigen waarheid. Het doel van meditatie is meer dan enkel te leren ontspannen, het leidt tot bewustzijnsverruiming en -groei.

Iedereen kan leren mediteren.

Aangezien er in de cursus verschillende meditatietechnieken aangeleerd worden, is het voor iedereen mogelijk aansluiting te vinden bij één of meerdere oefeningen.

​​​

In deze cursus komt aan bod:

- verschillende meditatietechnieken uit verschillende tradities

- filosofische achtergrond uit verschillende tradities (hindoeisme, boeddhisme, taoisme, westerse mystieke stromingen...)

- het verschil tussen meditatie, concentratie, relaxatie, trance

- meditatie wetenschappelijk benaderd

Hartelijk welkom!

Door Hilde De Smet 

Deze cursus gaat online door - de Zoomlink wordt u doorgestuurd enkele dagen voor de cursus start. (Check zo nodig uw spam box!)

Investering: 185 euro bij inschrijving en betaling vóór 1 december 2023

                      210 euro bij inschrijving en betaling vanaf 1 december 2023

Niemand wordt geweigerd omwille van financiële redenen. Neem indien gewenst contact op.

Inschrijven: door een mail te sturen naar info@schoolofoccultmeditation.com en het cursusbedrag over te maken op op rekeningnummer BE31 2900 3948 2455 (Hilde De Smet).

 

bottom of page