top of page

Sterven en loslaten

Nieuwe data volgen

Alex_Grey_dying.jpg

Alex Grey

In deze wereldwijde crisis, waarin mensen stoppen met leven uit angst voor de dood, is er geen thema meer accuraat. Waarom zijn we zo bang voor deze grote reis?

"Je wilt het geheim van de dood weten.

Maar hoe zal je dat vinden tenzij je zoekt in het hart van het leven?

De uil die alleen in de nacht kan kijken, kan het mysterie van het licht niet kennen.

Als je echt de ziel van de dood wilt kennen, open je hart dan voor het leven.

Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee ook één zijn.

In de diepten van je hoop en je wensen, ligt de stille kennis van het gindse.

En zoals zaden die dromen onder de sneeuw, droomt jouw hart van de lente.

Vertrouw op de dromen, want in hen ligt de poort naar de eeuwigheid.

Je angst voor de dood is alleen het trillen van de schaapherder, als hij voor de koning staat die zijn hand oplegt om hem eer te betonen.

Hij zal het merkteken van de koning dragen en is dat niet vreugdevol?

Maar toch houdt hij zich meer bezig met zijn trillen van angst.

 

Maar wat is de dood anders dan naakt in de wind te staan en in de zon te versmelten?

En wat is het ophouden van de adem anders dan vrij te zijn van de adem met zijn rusteloze eb en vloed, zodat ze omhoog rijst en God onbekommerd tegemoet kan gaan?

Alleen als je drinkt van de rivier van de stilte, zul je inderdaad kunnen zingen.

En als je de bergtop bereikt hebt, dan zul je beginnen te klimmen.

En als de aarde je botten opeist, pas dan zul je werkelijk dansen.

 

In deze 3 dagen zullen we:

- de dood en het stervensproces benaderen vanuit verschillende gezichtspunten: Westers occultisme (H.P. Blavatsky and Alice A. Bailey), Egyptische mythologie, Tibetaans boeddhisme...

- onszelf voorbereiden om te sterven en los te laten door ons eigen afscheids- en stervensproces te ondergaan, wat een diepe heling, vergeving, aanvaarding en meer liefde voor het leven kan geven

- ons eigen doodsmasker maken en een toeschouwer zijn van onze eigen dood en uitvaart

- mediteren op de dood en sterven

- fragmenten lezen uit het Tibetaanse Dodenboek

- fragmenten lezen uit het Egyptische Dodenboek

- de slaap bestuderen als de "kleine dood"

"De woorden "aarde tot aarde en stof tot stof", zo vertrouwd in de begrafenisrituelen van het Westen, doelen op deze handeling van teruggeven en betekenen de terugkeer van de bestanddelen van het stoffelijk lichaam tot het oorspronkelijke reservoir van stof en van het materiaal van de vitale vorm tot het gemeenschappelijk etherisch reservoir; de woorden "de geest zal tot God die hem gaf, terugkeren" zijn een vervormde zinspeling op het absorberen van de ziel door de wereldziel. Men is echter in gebreke gebleven bij de gewone rituelen de nadruk erop te leggen dat het die geïndividualiseerde ziel is welke, ten tijde van het proces van weer absorberen, die teruggave door een daad van de geestelijke wil instelt en beveelt."

Alice A. Bailey - Esoterische Genezing

4-papyrus-egypt_X.jpg

"Gij zegt dat tot dusver alleen nog maar het geloof aan onsterfelijkheid bestaat en er geen zekere bewijzen voor zijn. In de opeenstapeling van getuigenissen, in de innerlijke overtuiging van het menselijk hart, in het geloof aan een eeuwig voortbestaan dat als een gedachte in het denkvermogen van de mensen leeft, ligt een onfeilbare aanwijzing."

Alice A. Bailey - Een verhandeling over Witte Magie

 

door Hilde De Smet 

Voor allen

Locatie: School of Occult Meditation in Jauchelette

bottom of page