top of page

Inleiding tot de Esoterisch Psychologie

de zeven Stralen

Data volgen

"De gehele openbaring is van zevenvoudige aard en het Centrale Licht, dat wij de Godheid noemen, de Ene Straal van Goddelijkheid, manifesteert zich eerst als een Drievuldigheid en daarna als een Zevenvoud. De Ene God schittert als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en deze drie worden weerspiegeld door

de Zeven Geesten voor de Troon, of de Zeven Planetaire Logoi. De van oorsprong niet-christelijke studenten in occultisme mogen deze Wezens de Ene Straal noemen, die zich manifesteert door de drie hoofd- en de vier ondergeschikte Stralen, die tezamen een goddelijk Zevenvoud uitmaken."

Alice A. Bailey Mensen- en Zonne-inwijding

IMG_0250.JPG

" Een resultaat van het bestuderen der stralen zal zijn, dat onze kennis, wat de aard van de mens betreft, verhelderd wordt. De moderne psychologie heeft, proefondervindelijk en zuiver wetenschappelijk, veel gedaan ten einde kennis te verzamelen aangaande de mens, hoe hij functioneert, wat de aard van zijn reacties is, de inhoud van zijn denkapparaat en de hoedanigheid van de samenstelling van zijn stoffelijk mechanisme, zijn manier van denken en het totaal aan complexen.... De medische psychologie heeft ons eveneens veel gegeven en wij hebben geleerd dat het menselijke wezen geheel door het instrument, waardoor hij zich uitdrukt, bepaald wordt en dat hij niets meer kan uitdrukken dan zijn zenuwstelsel, hersenen en klieren hem toestaan. Wij ondervinden echter dat enkele theorieën falen, zelfs de best beproefde, wanner wij ze onder verschillende omstandigheden bekijken.

De stromen van energie (die we bestuderen) verdelen zich in drie grote stromen, doch blijven één stroom. Dit occulte feit is ten volle waard er zeer diep over te mediteren. Op hun beurt verdelen zij zich in zeven stromen die, zoals dit genoemd wordt, de zeven zielen-soorten " in het licht dragen". Met deze zeven soorten zullen wij ons bezighouden."

Alice A. Bailey Esoterische Psychologie I

 

door Hilde De Smet

bottom of page