top of page
Schoolofoccultmeditation
Philippe Gits

De vier hoofdorganen lichamelijk en energetisch versterken

Het hart, de nieren, de lever en de longen

Elke dag kan afzonderlijk gevolgd worden.

Eksaarde (Lokeren) 

4 zaterdagen

27 januari, 24 februari, 23 maart en 27 april 2024
         van 10h tot 17.30h

met Philippe Gits, yogaleraar, en Hilde De Smet

In deze reeks van 4 dagen bespreken we de vier hoofdorganen: het hart, de nieren, de lever en de longen. We bekijken de functie van deze organen en hoe we deze organen kunnen ondersteunen met beweging (yoga), kruiden, supplementen en wat de natuur ons biedt. Daarnaast bekijken we de innerlijke wetmatigheden die bij ieder orgaan aan de grondslag liggen. Welke relatie heeft het orgaan met ons denken, onze gevoelens en onze handelingskracht?

Deze cursus is heel praktisch gericht: natuurgeneeskundige tips en info, yogaoefeningen en meditaties. De yogaoefeningen zijn niet puur technisch of fysiek. Het zijn heel kunstzinnige oefeningen, omdat onze waarneming en ons bewustzijn bijdragen aan de vormgeving van het lichaam. 

Voor de yoga is het niet belangrijk hoe lenig je bent of hoe goed je de oefening kan uitvoeren. De oefeningen hebben voor iedereen een gunstige, opbouwende en rustgevende werking.

 

Het vinden van innerlijke rust en warmte - het hart

Zaterdag 27 januari 2024 

 

Het hart is een ritmisch orgaan dat met het gevoelsleven en ook met het zelfgevoel, en dus met rust en zelfvertrouwen, in verbinding staat.

We onderzoeken het fysieke hart, hoe werkt het, hoe kunnen we de gezondheid van dit orgaan versterken? Daarnaast bekijken we ook de ziels-geestelijke betekenis van het hart.

Activiteit en wil - de nieren

Zaterdag 24 februari 2024 

Deze boonvormige organen filteren het bloed, regelen de waterhuishouding en de zuur-base balans.  We bekijken deze fascinerende organen van dichterbij, hoe kunnen we hen in hun functie ondersteunen. We wensen een beter zicht te krijgen op de wijsheid en de fijnere opgave op het gebied van de ziel. De nieren staan heel nauw in verbinding met onze waarneming en meer specifiek hoe wij in relatie treden met de omgeving. Ze zijn verbonden met het gevoelsleven maar ook met de wil om een inzet te leveren.

Mentale concentratie en standvastigheid - de lever

Zaterdag 23 maart 2024

De lever is een zacht en week orgaan, dat onwaarschijnlijk goed gestructureerd is en zeer belangrijk is voor de stofwisseling en ontgifting. We bestuderen de werking van dit veelzijdig orgaan, hoe we de ontgifting en de chemische processen in de lever kunnen ondersteunen, en bekijken ook haar betekenis op zielsniveau, meer bepaald de relatie die de lever heeft met het denken.

De yogaoefeningen die met dit orgaan in relatie staan benadrukken heel sterk de concentratie in het denken of het 'zesde chakra'. We leren ervaren hoe het denken een opbouwende werking heeft.

Uitwisseling en ritme - de longen

Zaterdag 27 april 2024

De longen zijn grote organen die quasi de ganse borstkas van de sleutelbeenderen tot aan het middenrif vullen. Samen met het hart behoren de longen tot de meest ritmische organen. Ook hier kunnen we de betekenis van ritme verder onderzoeken.

De longen staan in voor de ademhaling: opname van zuurstof en afgifte van CO2 en afvalstoffen. Hoe gaat dit in zijn werk, wat kunnen we doen om onze longfunctie te ondersteunen. 

De longen staan esoterisch gezien met de aarde in verbinding en met de grotere cycli van in- en uitademing. 

 

Yoga als mogelijkheid om deze organen te ondersteunen

De yogaoefeningen zijn zowel fysieke als bewustzijnsoefeningen. Bij alle bewegingen leeft een diepere, fijnere wetmatigheid. Deze wijsheid staat met onze ziel, ons bewustzijn en onze organen in verbinding.  

Yogaoefeningen spreken niet alleen via de fysieke bewegingen het lichaam aan. Ook een enthousiaste en bewuste uitvoering van de bewegingen werkt opbouwend voor de organen.

Data: zaterdag 27 januari, 24 februari, 23 maart en 27 april 2024 van 10h tot 17.30h

Lesgevers: Hilde De Smet en Philippe Gits (www.yogaschool.be)
Locatie: Moervaartveer 2 te Lokeren (Eksaarde)

Meebrengen: lunchpakket -   koffie, thee en soep worden voorzien.

Kostprijs: 500 euro voor de 4 dagen (550 euro indien inschrijving en betaling voorschot na 22 januari)
               150 euro per individuele dag (160 euro indien inschrijving en betaling voorschot na 22 januari)

Inschrijven: stuur een mailtje naar info@schoolofoccultmeditation.com (Hilde) of info@yogaschool.be (Philippe)


De inschrijving is definitief na storting van 100 euro voorschot op rekeningnummer BE62 0682 1415 0361 (Philippe Gits). De rest kan u op de eerste dag van de cursus betalen.

Niemand wordt geweigerd omwille van financiële redenen. Neem indien gewenst contact met ons op.

Hilde De Smet arts
bottom of page